Eigendomsbelasting

IMU, TARI, TASI, IUC … allemaal Italiaanse afkortingen voor belastingen op onroerend goed. Hier kun je alles lezen over eigendomsbelasting in Italië.


Als eigenaar van een woning in Italië betaal je jaarlijks eigendomsbelasting aan de gemeente. De verschillende componenten van deze belasting worden samen IUC genoemd, Imposta Unica Comunale. Tot 2014 moesten eigenaren van onroerende goederen alleen eigendomsbelasting (IMU of Imposta Municipale Unica en huisvuilbelasting (TARI of Tassa sui Rifiuti) betalen. In 2014 werd een derde belasting ingevoerd, TASI of Tassa sui Servizi Indivisibili. TASI was slechts een klein bedrag vergeleken met IMU, en in sommige gemeenten was het nul. In 2020 werd het bedrag van de TASI bij dat van de IMU gevoegd en TASI, die een aparte belastingscode had, werd afgeschaft. 

Berekeningsprincipes
De basis voor de berekening van IMU is het kadastraal inkomen van een eigendom. Er zijn verschillende kadastrale categorieën van onroerende goederen. Privé eigenaren hebben meestal te maken met categorieën van gebouwen, en meer bepaald de categorie A (woningen) en categorie C (bijgebouwen), en met grond. Je woning kan geklasseerd zijn als A/1,A/2, … A/9. Het kadastraal inkomen van een woning wordt bepaald door de categorie en het aantal kamers (vani). Deze informatie vind je op het kadaster certificaat (visura catastale). De meest voorkomende bijgebouwen zijn garages (of carports of privé parkeerplaatsen) die geregistreerd zijn in categorie C/6 en opslagruimtes in categorie C/2. Voor de categorie van bijgebouwen is de berekeningsbasis van het kadastraal inkomen de totale (bruto) oppervlakte, die je op het kadaster certificaat vindt. Als je officieel in Italië woont, dan heb je het recht om één van je eigendommen (of je enige eigendom) als “eerste huis” (prima casa) te beschouwen, samen met één bijgebouw van de categorie C/2 en één van de categorie C/6. Deze eigendom is momenteel vrijgesteld van IMU. Andere eigendommen of, als je niet in Italië woont, ook je enige eigendom, worden allemaal als buitenverblijf  beschouwd (meestal “seconda casa” genoemd) en zijn onderworpen aan IMU. Woningen van de categorie A/1, A/8 en A/9 zijn normaal gezien niet vrijgesteld, ook niet als je er woont.
Elke Comune bepaalt ieder jaar het belastingspercentage (aliquota) voor de verschillende categorieën gebouwen en voor de grond op haar grondgebied. Voor gebouwen is het nieuwe IMU-percentage minimaal 0,86% en maximaal 1,06% (vaak vermeld in de vorm 8,6‰ en 10,6‰) van de herberekende kadasterwaarde. Omdat 2020 een overgangsjaar is, kan het maximum percentage in 2020 in sommige gemeenten nog 11,4‰ zijn.

Berekening van de eigendomsbelasting (IMU)
Als je het kadastraal inkomen van je eigendom hebt, dan kun je de jaarlijkse verschuldigde belasting online berekenen. Je kunt ze ook zelf berekenen als extra controle.
Stap 1: Bereken de belastbare waarde van je eigendommen, a) voor huizen en bijgebouwen: kadastraal inkomen + 5%, vermenigvuldigd met 160, b) voor grond: opbrengst (R/D of Reddito Dominicale) + 25%, vermenigvuldigd met 135.
Stap 2: Zoek het juiste belastingpercentage op de website van je Comune. In het Italiaans is dit aliquota IMU.
Stap 3: Vermenigvuldig de belastbare waarde met de belastingpercentages en het resultaat is het jaarlijkse bedrag aan IMU.

Berekeningsvoorbeeld
Deze tabel toont de gegevens zoals je ze vindt op een kadastraal certificaat van een appartement (categorie A/2), een garage (C/6) en een kelder (C/2).

kadastraal certificaat
kadastraal certificaat

Als je niet in het appartement woont, wordt de IMU als volgt berekend:
kadastraal inkomen 87,49 + 387,34 + 40,90 = 515,73 euro
berekening van de belastbare waarde 515,73 + 5% = 54,52 X 160 = 86.642,64 euro

Onderstaande tabel toont de IMU-belastingpercentages, vastgelegd door een willekeurig gekozen gemeente, waarbij het percentage voor niet-ingezetenen (seconda casa) 10,6 (10,6‰) is.

IMU-belastingpercentages
IMU-belastingpercentages

Berekening van de jaarlijkse IMU: 86.642,64 X 1,06% = 918,42 euro.

Betaling van de eigendomsbelasting
Eigendomsbelasting is tweemaal per jaar verschuldigd, 50% op 16 juni en 50% op 16 december. Houd er rekening mee dat elke eigenaar van onroerende goederen het belastingbedrag moet betalen voor het percentage waarvoor hij eigenaar is. Als jij en je partner elk de helft van een eigendom bezitten dan moeten beiden 50% van de jaarlijkse IMU betalen, elk 25% op 16 juni en elk 25% op 16 december. In de meeste steden krijg je geen uitnodiging tot betaling van je eigendomsbelasting. Je moet er zelf aan denken om op tijd te betalen.
F24 Betalingsformulier
F24 Betalingsformulier
De betaling van je belastingen, en dus ook van de eigendomsbelasting, dient te gebeuren met een zogenaamd F24 betalingsformulier. Om een dergelijk formulier in te vullen (op papier of via je online banksysteem) heb je de kadastrale code van je gemeente nodig (1 letter en 3 cijfers), die je terugvindt op de visura catastale, en de belastingcodes (in het Italiaans Codice Tributo) die te vinden zijn op de website van de gemeente. Een voorbeeld van zo'n codice tributo is 3918, de belastingcode die wordt gebruikt om IMU te betalen voor een buitenverblijf.

Als je in Italië je belastingen niet op tijd betaalt, dan moet je het bedrag van de boete berekenen en dat bedrag extra betalen. Dit heet ravvedimento operoso. Voor eigendomsbelasting kan je het bedrag van de boete online berekenen op deze website https://www.amministrazionicomunali.it/.

Lees hier meer over ⇨ huisvuilbelasting in Italië ⇦.