Woning bonussen in Italië

In december 2021 heeft de Italiaanse regering de Italiaanse begrotingswet (Legge di Bilancio) voor 2022 goedgekeurd. Veel susidies, in de vorm van belastingkrediet, die in 2021 van kracht waren, zijn herbevestigd voor 2022. Als je belastingen betaalt in Italië, is dit het geschikte moment om te beginnen met de klussen of renovaties aan je woning, die je tot nu toe had uitgesteld. Het belastingkrediet dat je opbouwt met de woningbonussen zijn in de meeste gevallen te gebruiken in de volgende 10 jaar. Als je je huis verkoopt, kan het saldo van het belastingkrediet (voor sommige soorten premies) worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Laten we eens kijken naar de verschillende woningbonussen, premies en subsidies.


Bonus ristrutturazione (Renovatiebonus)
Bonus ristrutturazione (Renovation bonus)
Alle belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de Italiaanse personenbelasting (IRPEF), of die in Italië wonen, hebben recht op de renovatiepremie voor kosten voor renovatie van je woning die in 2022 zijn gemaakt. Het recht op deze belastingvermindering is niet beperkt tot alleen de eigenaars van de woning. Gezinsleden die bij de eigenaar inwonen, kunnen ook gebruik maken van dit belastingkrediet, als ze beschikken over de facturen en bankoverschrijvingen met betrekking tot de renovatiewerken. Wie een woning verbouwt, kan genieten van een belastingaftrek van 50% met een maximale bestedingslimiet van 96.000 euro per woning. Deze aftrek wordt verdeeld in 10 gelijke jaarlijkse bedragen. De eerste schijf kan worden afgetrokken in het jaar waarin de uitgaven zijn gedaan.*

Ecobonus
EcobonusEcobonus is een subsidie in de vorm van vermindering van de personenbelasting (IRPEF) voor kosten die gemaakt zijn voor de energiezuinigheid van je woning in 2022. De aftrek van de Ecobonus is geldig voor zowel inwoners als eigenaars van een buitenverblijf. Het verworven belastingkrediet wordt gespreid over een periode van 10 jaar met een maximale bestedingslimiet van 100.000 euro. Afhankelijk van het soort ingreep heb je recht op een ander percentage Ecobonus. Als je je woning verkoopt, moet het resterende belastingkrediet worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar. De volgende ingrepen komen in aanmerking voor 50% belastingvermindering: deuren en ramen, zonwering, biomassaketels en klasse A condensatieketels. Deze ingrepen komen in aanmerking voor 65% belastingvermindering: totale energetische herkwalificatie van het gebouw, geavanceerde thermische aanpassing systemen, hete lucht verwarming met condensatietechnologie, warmtepompen, warmtepompboilers, isolatie van de gebouwschil, thermische zonnecollectoren, stand-alone stroomsysteem, micro-WKK (microwarmte-krachtkoppeling).*

SUPERBONUS 110%
Deze bonus is nieuw sinds 2021. Bovenstaande Ecobonus wordt een 110% Superbonus, als je vóór 31 december 2023 een renovatie uitvoert, met ingrepen die de energie-efficiëntie van het gebouw met twee schalen verbeteren en/of met ingrepen die het aardbevingsrisico verminderen (Sismabonus, zie hieronder).
De voorwaarden van deze Superbonus zijn vrij complex en de hulp van een architect of geometra en/of een belastingadviseur voor de beoordeling van de haalbaarheid van je project is absoluut noodzakelijk. De premies voor de Superbonus zullen geleidelijk verminderen tot 70% in 2024 en 65% in 2025.*

Sismabonus (Seismische bonus)
Sismabonus (Seismic Bonus)
De Sismabonus is een premie in de vorm van belastingkrediet voor  kosten die je doet voor de verbetering van de anti-seismische kwaliteit van gebouwen die zijn gelegen in risicogebieden (zone 1 en 2) en sinds 2019 ook in zone 3. De aftrek van de Sismabonus geldt voor kosten die je hebt gemaakt vanaf 1 januari 2017 t/m 31 december 2025. Je hebt recht op een fiscale aftrek van 50 tot 70% van de kosten als de uitgevoerde ingrepen leiden tot een vermindering van één categorie van seismisch risico. Indien de ingreep leidt tot de reductie van twee seismische categorieën, wordt het aftrekpercentage verhoogd naar 80%. De Seismische bonus heeft een maximale bestedingslimiet van 96.000 euro per woning en moet in vijf jaarlijkse termijnen van hetzelfde bedrag worden verdeeld. De eerste termijn kan worden afgetrokken in het jaar waarin de uitgaven zijn gedaan. De belastingverlaging kan worden verkregen voor werken aan gebouwen in seismische zones 1 en 2, die met hoog aardbevingsgevaar, maar sinds 2019 ook in zone 3.
NB. De aftrek van de Sismabonus is verhoogd naar 110% voor kosten gemaakt vanaf 1 juli 2020 tot en met 31 december 2022.*

Bonus Facciate (Gevelbonus)
Deze bonus bestaat sinds 2020. Het belastingvoordeel in 2022 bestaat slechts uit 60% van de kosten van werkzaamheden aan de gevels van gebouwen gelegen in historische centra of dichtbebouwde gebieden, de zogenaamde zones A en B. Tot 2021 was het belastingvoordeel voor de Gevelbonus 90%. De bonus geldt alleen voor gevelwerken. Werken aan ramen, dakgoten of regenpijpen of elektrische kabels zijn uitgesloten. Net als de meeste andere fiscale voordelen wordt ook deze bonus gespreid over 10 jaar in de vorm van een belastingkrediet.*

*Voor de Renovatiebonus, de Ecobonus, de  Superbonus, de Seismische bonus en de Gevelbonus zijn er twee interessante alternatieven om gebruik te maken van het belastingkrediet. Ten eerste is er de mogelijkheid om het krediet over te dragen aan andere tussenpersonen. Het tweede alternatief is het krijgen van een korting op de factuur van het verschuldigde bedrag aan leveranciers die de werken hebben uitgevoerd, en die op hun beurt de korting kunnen recupereren in de vorm van een belastingkrediet. Als je geen belastingbetaler bent in Italië (bijvoorbeeld niet-ingezetene eigenaren van een tweede huis), zijn deze alternatieven de enige manieren om van deze bonussen te profiteren. Wees op je hoede en let op voor fouten of fraude. Voor de meeste bonussen is het verplicht om een attest van stedenbouwkundige conformiteit voor te leggen en een beëdigde certificering van de geschiktheid van de uitgaven, wat al was voorzien voor de Superbonus, op enkele uitzonderingen na.

Bonus Mobili e Elettrodomestici (Bonus voor meubelen en huishoudtoestellen)
furniture and home appliances bonus
De Bonus voor meubelen en huishoudtoestellen bestaat uit een belastingvermindering van 50% op een maximale besteding van 10.000 euro voor de aankoop van meubelen en huishoudelijke apparaten in klasse A+ (klasse A voor ovens) in 2022. De bonus wordt verdeeld in 10 gelijke schijven. De eerste schijf kan worden afgetrokken in het jaar waarin de uitgaven zijn gedaan. De belastingvermindering geldt voor de aankoop van meubels en apparaten voor je woning die wordt gerenoveerd. Je kunt profiteren van de bonus voor meubels en huishoudtoestellen voor de aankoop van ovens (energieklasse A) en apparaten met energieklasse A+ zoals koelkasten, diepvriezers, wasmachines, wasdrogers, vaatwassers en kookplaten. Televisies zijn uitgesloten.

Bonus Verde (Groene bonus)
Bonus Verde (Green bonus)
De Groene bonus is in 2018 ingevoerd en is herbevestigd voor 2022. Met deze bonus kun je 36% van de gemaakte kosten voor onderhoud, renovatie en irrigatie van particulier groen in 2022 aftrekken van je belastingen. De ingrepen die in aanmerking komen voor de Groene bonus zijn: inrichting van private groenvoorzieningen van bestaande gebouwen, omheiningen, irrigatiesystemen en aanleg van waterputten, groene daken en hangende tuinen. Het verworven belastingkrediet moet worden gespreid over een periode van 10 jaar met een maximale bestedingslimiet van 5.000 euro per woning (max. 1.800 euro belastingvermindering). Dit recht op belastingkrediet is niet beperkt tot alleen de eigenaren, maar ook gezinsleden die samenwonen met de eigenaar. Deze kunnen voor deze belastingvermindering kiezen, als ze beschikken over de facturen en overschrijvingen met betrekking tot de gedane uitgaven.

NIEUW
De volgende kleinere bonussen zijn nieuw sinds 2022.

BONUS IDRICO (Waterbonus)
Deze subsidie is alleen voor mensen die in Italië wonen en die kosten maken om water te besparen in hun huis. De Waterbonus heeft een waarde van 1.000 euro. Deze kan aangevraagd worden voor het vervangen en plaatsen van keramisch sanitair met een maximaal afvoervolume gelijk aan of kleiner dan 6 liter, voor de afvoersystemen, inclusief de kosten voor aansluiting van het sanitair en het metselwerk, of voor het plaatsen van kranen en douchekoppen, voor de regeling van het waterdebiet met een debiet gelijk aan of kleiner dan 6 liter per minuut en een waterdebiet gelijk aan of kleiner dan 9 liter per minuut, inclusief kosten voor de loodgieter en/of metselwerk, die verbonden zijn aan het vervangen van kranen en douchekoppen.

BONUS CALDAIA (Verwarmingsketel bonus)
Deze bonus is 50 tot 65% waard van de kosten die gemaakt worden om een ​​oude, bestaande verwarmingsketel te vervangen door een nieuwe ketel met een minimaal energielabel in klasse A (50% bonus) of klasse A+ of hoger (65% bonus). Er is geen belastingaftrek voorzien voor de installatie van verwarmingsketels onder klasse A.

BONUS INFISSI (Bonus ramen)
Deze bonus bestaat in 50% van de gemaakte kosten voor het plaatsen van nieuwe ramen. De aftrek kan worden gebruikt door alle belastingplichtigen die binnen de maximale limiet van 60.000 euro kosten maken voor het vervangen van ramen.

BONUS TENDE DA SOLE (bonus zonwering)
Deze bonus is 50% waard van de gemaakte kosten voor het plaatsen van zonwering. Wanneer de zonwering is geplaatst, moet een specifieke elektronische melding met een beschrijving van de ingreep worden verzonden aan ENEA (het Nationaal Agentschap voor Energie Efficiëntie) binnen de 90 dagen na voltooiing van de installatie.

Voor de meeste woningbonussen gelden maximale bestedingslimieten en alle facturen moeten worden betaald via bankoverschrijving of kredietkaart.
Het is ten stelligste aangeraden dat je de voorwaarden van elke bonus zorgvuldig leest voordat je een aannemer inschakelt om de renovatiewerkzaamheden aan je huis uit te voeren.